Gapastokkurinn

Á 17. og 18. öld var gapastokkurinn notaður sem refsitæki á Íslandi til þess að niðurlægja afbrotamenn. Árið 1808 var gapastokkurinn aflagður með lögum líklega á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Nú rúmum 200 árum síðar hafa nokkrir Íslendingar, sem ekki vilja láta nafns síns getið, ákveðið að endurvekja þetta forna refsitæki með því að birta nöfn og myndir manna sem eiga að hafa framið tiltekna tegund afbrota á netinu.

Allir eiga rétt til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, en sá réttur felur meðal annars í sér réttinn til eigin myndar og æruverndar. Með sama hætti eiga allir rétt til réttlátrar og mannúðlegrar málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.

Með framangreindum nafn- og myndbirtingum á netinu er í mörgum tilvikum brotið gegn þessum grundvallarréttindum. Ýmist með ærumeiðandi aðdróttunum eða brigslum. Þannig felur það í sér ærumeiðandi aðdróttun og varðar við almenn hegningarlög að kalla mann barnaníðing sem hefur ekki framið slíkt brot. Þá eru það refsiverð brigsl að gera að ósekju gamlan refsidóm opinberlega að umtalsefni. Í flestum tilvikum er það síðan brot á rétti til eigin myndar að birta nafn og mynd af manni í þessu samhengi. Í mörgum tilvikum hafa síðan þær ljósmyndir sem notaðar eru verið teknar ófrjálsri hendi og birtar án samþykkis höfundar. Slík háttsemi er refsiverð.

Afbrot þeirra manna sem eru nafn- og myndbirtir á netinu með þeim hætti sem framan greinir eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Það sama á við um dæmda refsingu sem er frá eins mánaðar skilorðsbundnu fangelsi í allt að margra ára fangelsi. Hvað sem þeirri staðreynd líður þá telur þessi dómstóll götunnar sig umkominn að fella þann dóm yfir öllum þessum mönnum að þeir séu barnaníðingar. Jafnvel þó augljóst sé í tilvikum sumra að viðkomandi hafi ekki hlotið dóm fyrir slíka háttsemi. Þetta gerir dómstóllinn kinnroðalaust jafnvel þó að máli viðkomandi hafi verið áfrýjað til Hæstaréttar þar sem það bíður meðferðar, endurskoðunar og dóms.

Það er hlutverk dómstóla að dæma menn til refsingar. Gapastokkurinn var aflagður sem refsitæki á Íslandi 1808. Látum hann hvíla í friði.